Iedereen dient vakbekwaam te zijn en liefde voor zijn vak te hebben. Dat is precies de reden dat W. Tijmstra Bouw B.V. beschikt over een eigen timmer-
werkplaats hetgeen een belangrijke meerwaarde voor de opdrachtgevers betekent. Voor de levering van bijvoorbeeld kozijnen en ramen zijn wij dus
niet afhankelijk van derden. Kozijnen, ramen en deuren worden geheel in
eigen beheer, overeenkomstig uw wensen vervaardigd. Alleen op deze manier kunnen wij instaan voor de hoge kwaliteit van materiaal en geleverd werk.